Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi

Genel Bilgi

       Ezine yöresinde (Ezine, Bayramiç, Ayvacık) bulunan gıda işletmelerinin ihtiyaç duyduğu; Ar-Ge, üretim kalitesi ve duyusal analiz faaliyetleri alanında işgücü niteliğinin arttırılması amacıyla yetkin teknik personelin teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirilmesi, bu kapsamda gereksinim duyulan istihdamın güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği proje kapsamında genel amaç olarak benimsenmiştir.

        Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Ezine Gıda İhtisas OSB) liderliğinde; yörede önemli bir geçim kaynağı olan süt ve ürünleri (özellikle coğrafi işarete sahip Ezine peyniri) konusunda iş dünyası ve mesleki eğitim veren kurumlar arasında iş birliğinin arttırılması için; Ezine, Bayramiç, Ayvacık'ta bulunan mevcut sektör personeli başta olmak üzere, Ezine Meslek Yüksekokulu; Gıda İşleme Programı öğrencileri ve bölgede bulunan diğer lise/dengi eğitim kurumlarında öğrenim gören/mezun olacak öğrenciler ile eğitimcilerine yönelik Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) , Üretim Kalitesi ve Duyusal Analiz Faaliyetleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca projede iştirakçi olarak yer alan; Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Çanakkale İŞKUR ) tarafından da gıda sektöründe çalışmak üzere eğitimlerimize yönlendirilecek olan teknik personele de; Ar-Ge, Üretim Kalitesi ve Duyusal Analiz Faaliyetleri alanında işgücü niteliğinin arttırılması yönelik mesleki yeterlilik eğitimlerinin proje süresince ve sonrasında teorik ve uygulamalı olarak verilmesi amaçlanmıştır.